Issei Ishida (Yuji)

1993
- Jyajya uma narashi (aka The Taming of a Shrew)
- Hitotsu yane no shita (aka Under One Roof)
1994
- Hero Interview
1995
- Miseinen (TV)
1997
- Hitotsu yane no shita 2
1998
- Seija no koushin (TV, aka When the Saints Go Marching In)
- Boyhunt (TV)
1999
- Lipstick (TV)
2000
- Hanamura Daisuke (TV)
2005
- Kimyô na sâkasu (aka Strange Circus)
-
Indeian sama (aka Indian Summer)
- Kikyu kurabu, sonogo

[Back to Strange Circus] [Home] [Email]