Shinji Aoyama (director)

1995
- Kyokasho ni nai!
1996
- Waga mune ni kyoki ari
- Helpless
- Chinpira (aka Chinpira: Two Punks)
1997
-Wild Life
- Tsumetai chi (aka An Obsession)
1999
- EM-Embalming (aka Embalming, aka Enbamingu)
- June 12 1998
- Sheidî gurôvu (aka Shady Grove)
2000
- Eureka
2001
- Tsuki no sabaku (aka Desert Moon)
2002
- Shiritsu tantei Hama Maiku: Namae no nai mori (aka Mike Yokohama: A Forest with No Name)
2003
- Ajimaa no uta: Uehara Tomoko, tenjo no utagoe
2005
- Reikusaido mada kesu (aka Lakeside Murder Case)
- Eli, Eli, lema sabachtani?

[Back to EM-Embalming] [Back to Wild Life] [Home] [Email]