Sion Sono (Director)

1990
- Jitensha toiki (aka Bicycle Sighs)
1992

- Heya
1997
- Keiko desu kedo
1998
- Kaze
- Dankon: The Man
2000
- Seigi no Tatsujin Nyotai Tsubo saguri
- Utsushimi
2002
- Jisatsu circle (aka Jisatsu sakuru, aka Suicide Circle, aka Suicide Club)
2005
- Hazard
- Kimyô na sâkasu (aka Strange Circus)
- Noriko no shokutaku (aka Noriko's Dinner Table)
- Yume no naka e (aka Into a Dream)
2006
- Kikyu kurabu, sonogo
- Jikô keisatsu (TV series)
2007
- Ekusute (aka Exte: Hair Extensions)

[Back to Suicide Circle] [Back to Strange Circus] [Back to Noriko's Dinner Table] [Home] [Email]