Yutaka Matsushige (Detective Hiraoka in EM-Embalming, Yoshino in Ring and Rasen, Ichiro Fujieda in Chakushin ari, Fujimaru in Guard from the Underground)

1992
- Jigoku no keibiin (aka Guard from the Underground)
1995

- Gogo no Yuigon-jo (aka A Last Note)
- Flirt
1998
- Ring (aka Ringu, aka the Ring)
- Rasen (aka Spiral, aka Ring 2: Spiral, aka Ring: The Spiral, aka The Spiral)
- "Aishi suginakute yokatta" (TV series)
1999
- EM-Embalming (aka Embalming, aka Enbamingu)
- Adrenaline Drive (aka Adorenarin doraibu)
- Charisma (aka Karisuma)
- Gojira ni-sen mireniamu (aka G2K: Godzilla 2000, aka G2K: Millennium, aka Godzilla 2000, aka Godzilla 2000: Millennium, aka Godzilla Millennium, aka Gojira 2000)
2000
- Eureka
- Sanmon yakusha
- Hakata Movie: Chinchiromai (aka Chinchiromai)
2001
- Minna no ie (aka Everybody's House)
- Red Shadow: Akakage (aka Red Shadow)
- Satorare (aka Transparent: Tribute to a Sad Genius)
- Shurayukihime (aka The Princess Blade)
2002
- Keimusho no naka (aka Doing Time)
2003
- "Hitonatsu no Papa e" (TV series)
- Ruang rak noi nid mahasan (aka Chikyû de saigo no futari, aka Last Life in the Universe)
- Chakushin ari (aka One Missed Call, aka You've Got a Call)
2004
- Kaseifu ha mita! 22 (TV)
- Chi to hone (aka Blood and Bones)

[Back to EM-Embalming] [Back to Ring] [Back to Rasen] [Back to Chakushin ari] [Back to Guard from the Underground] [Home] [Email]